ORGANIZACIJA SKLADISTENJA PODATAKA NA DISKU

A(B)-DISKETA (FLOPI)
C-SISTEMSKI DISK (HARD DISK) (D,E)
D-CD (DVD) (E,f)
E-PROMLJENJIVI DISK (REMOVABLE DISK)

                                                                      POJAM FAJLA

DOKUMENT SNIMIMLJEN NA NEKI SPOLJNI NOSILAC INFORMACIJA NAZIVA SE FAJL ILI FAJL JE KOLEKCIJA SRODNIH PODATAKA.

INDETIFIKATOR FAJLA = IME.TIP
IME DAJE KORISNIK
TIP POTIČE OD PROGRAMA U KOJEM JE PODATAK OBRADJEN.
TIPOVI MOGU BITI NPR:
1. .EXE
2. .COM
3. .SYS
4. .DOC
5. .BAT

                                                                POJAM FOLDERA ILI KATALOGA

FOLDER JE SKUP FAJLOVA NA JEDNOM MJESTU.
ADRESA NEKOG FAJLA ILI FOLDERA NPR:
C:/ RAZNO/ SLIKE/ IZLET/ LJETO/ DURMITOR.JPG

JavaScript Free Code