Kada vam zaključaju modem (ne radi Online lampica) ili ste kupili novi modem pa želite da ga spojite na europroNET uradite slijedeće:

ARRIS Touchstone:
http://192.168.100.1/scanover.htm

#1 Upisati password: freq3871
#2 Clear RF Cache
#3 Downstream frekvencija: 423
#4 Upstream kanal: od 0 do 6 (probati sve varijante)
#4 Save freq

Potrebno je oko pola sata da se vaš modem otključa. Držite modem upaljenim 10 minuta i onda ga isključite iz struje i ostavite ga 20 minuta.
JavaScript Free Code