0 i 1 (bit)

1kb= 1024mb
1
mb= 1024 gb
8 BITA JEDNAKO JE JEDAN BAJT

-DECIMALNI  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9   BAZA=10
-BINARNI  0,1  BAZA=2
-OKTALNI  0.1.2.3.4.5.6.7  BAZA=8
-HEKSADECIMALNI  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F  BAZA=16


TEXT SE KODIRA SA ASKII KODOM
                                         UNICODE

JavaScript Free Code