A Način


1.
U Google upišite:inurl:"Viewerframe?mode=motion"

2.
Dobili ste snimku nadzornih kamera koju možete kontrolirati


B Način


1.
U Google upišite:intitle:"Live View" / AXIS

2.
Dobili ste sliku nadzornih kamera

morate imati instaliran Active x control
(kod slike nadzornih kamera ponudit će vam instalaciju Active x control)
JavaScript Free Code